تبلیغات
وبسایت مهندسین مكانیك ایران - بویلرهای واترتیوب نوع O و D

وبسایت مهندسین مكانیك ایران
 
IRANIAN WEBSITE OF MECHANICAL ENGINEERS‏
بویلرهای واترتیوب نوع O :


بویلرهای واترتیوب نوع O، انتخاب دیگری از این نوع بویلر می‏باشد. این نوع بویلر متقارن بوده و حجم كمتری نسبت به بویلرهای نوع A وD دارد.
ظرفیت این نوع بویلر حداكثر تا 250000 پوند برساعت یا115 T/h با فشار حداكثر psi1500 یا 103 bar و دمای حداكثر درجه 1000 فارنهایت (537 درجه سانتی‏گراد) می‏باشد.
بویلرهای نوع O جهت مكانهای نصب محدود و كوچك مناسب می‏باشد و می‏توان در صورت سفارش این بویلر با ظرفیت‏های بالای 250000
پوند بر ساعت، آن را درمحل مونتاژ نمود.
این بویلرقابل كار با هرنوع سوختی می‏باشد اما محدودیت خاصی در استفاده ازمازوت نسبت به بویلرهای نوع
A و D دارد ودر ضمن از آن نمی‏توان جهت سوزاندن مواد جامد زائد مانند چوب استفاده نمود مگر با استفاده از محفظه احتراق مجزا كه به آن Waste heat Recovery boiler می‏گویند.
هر نوع سوپر هیتری به صورت تشعشعی یا انتقالی قابل استفاده بوده و هر دو نوع كوره با لوله‏های مماس یا ممبرانی در آن به كار می‏رود.
كوره این نوع بویلر كوچكتر از نوع
A و D می‏باشد. بنابراین در حرارتهای بالاتر، مقدار Nox بیشتری تولید می‏نماید. از این نوع بویلر به عنوان heat Recovery steam generator
استفاده میگردد.
به علت قابل حمل بودن این بویلر، معمولاً از این نوع بویلر به عنوان بویلرهای قابل اجاره استفاده شده ودر ضمن در صنایع كاربرد فراوان دارد.
این نوع بویلر به علت تقارن، حمل آسانتری نسبت به نوع
D
دارد و می‏توان به صورت حمل جاده‏ای یا با قطار آن را منتقل نمود.
مركز ثقل این بویلر در مركز خود یونیت بویلر می‏باشد و حمل آن از تونل‏ها واز طریق پل‏ها ساده می‏باشد. 

ظرفیت : از20000 پوند برساعت یا10تن برساعت تا 250000 پوندبرساعت یا 110تن برساعت بدون سوپر هیتر
فشار : psi250 یا17بار تا psi 1500 یا 100بار
سوپر هیتر : تا 950درجه فارنهایت یا 150درجه سانتیگراد
سوخت : سوخت مایع یا گاز یا هردوی آنها
استاندارد ساخت : ASAME SEC1

- براساس نوع انتخاب، ممبران های باآب خنک شونده دردیواره عقب بویلر نصب میگردد.
- براساس نوع انتخاب، ممبران های باآب خنک شونده دردیواره جلوواطراف مشعل نصب میگردد.
- خلوص بخار تا
1ppm میباشد.

 

دیگهای بخار واترتیوب نوع O :
 

Click on images to pop up larger photo Click on images to pop up larger photo


Boiler
model number
Capacity
tons/hr
-A-
Length
mm
-B-
Width
mm
-C-
Height
mm
-D-
Base width
mm
-E- -F-
Gas outlet mm
Width Length
Weights
(In kg)
Dry Flooded
O-1-30 13.5 5485 3100 4190 2135 1375 860 27000 38000
O-1-40 18.0 5995 3100 4190 2135 1375 860 29000 41000
O-1-50 22.5 6500 3100 4190 2135 1525 1000 32000 43000
O-2-60 27.0 7010 3100 4190 2135 1525 1000 34000 45000
O-2-70 32.0 7315 3530 4500 2465 1525 1000 39000 54000
O-2-80 36.5 7820 3530 4500 2465 1525 1000 41000 56000
O-2-90 41.0 8230 3530 4500 2465 1830 1070 43000 61000
O-2-100 45.5 8735 3530 4500 2465 1830 1070 45000 63000
O-3-110 50.0 9270 3760 4570 2690 1830 1220 50000 70000
O-3-125 57.0 9750 3760 4570 2690 2135 1475 52000 72000
O-3-150 68.0 10490 3760 4570 2690 2135 1475 57000 77000
O-4-175 79.5 12015 3860 5000 2820 2135 1675 66000 95000
O-4-200 91.0 12750 3860 5000 2820 2300 1980 70000 100000
O-4-250 113.5 13970 3860 5000 2820 2300 1980 75000 109000

*All dimensions are metric

 

بویلرهای نوع D :


بویلرهای نوع D واترتیوب یكی از شناخته شده‏ترین و پر مصرفترین نوع بویلرهای واترتیوب می‏باشد و سفارش ساخت این نوع بویلر از طرف بسیاری از صنایع به این شركت داده میشود.
مدل
D طراحی شده توسط شركت اسوه و ترمودیزاین، از نظر ظرفیت از 10000 پوند بر ساعت (4.5 T/h) تا 200000پوند بر ساعت (90 T/h) با فشار طراحی از psi200 یا 14 bars تا psi 700 یا 48 bars
ساخته میشود.
سوپر هیترهای نوع انتقالی با دماهای بالای
600 درجه فارنهایت (315 درجه سانتی گراد)، قابل نصب روی این بویلرهای می‏باشد. این نوع بویلرها می توان گازوئیل، مازوت یا گاز جهت احتراق مصرف نمود. در ضمن میتوان این بویلررا به جهت ساختار و سفارش، به دوصورت كوره راست یا كوره چپ تولید شود. جهت فشارهای بالای psi 700 یا 48 bars ، نوع بویلرهای O و یا A
پیشنهاد میگردد.
مصرف كنندگان این بویلرهامعمولاً صنایع چوب و كاغذ صنایع پتروشیمی، صنایع نظامی وموسسات برزگ می‏باشد. گرچه از نظر قرینه بودن و بالانس بودن با نوع
A و O
قابل مقایسه نیست، اما به خاطر طراحی قدیمی این نوع بویلر و اینكه این نوع بویلركارایی و توانایی خود را به اثبات رسانده است، معمولاً از طرف مشاوران و كارفرمایان پیشنهاد می‏گردد.
هزاران عدد از این نوع بویلر، درحال حاضر در حال كار در نقاط مختلف جهان می‏باشد كه غالباً بخارتولیدی آنها اشباع و ظرفیت آنها زیر
45T/h یا 100000
پوند بر ساعت می‏باشد.
در این نوع بویلرمی توان از كوره‏هایی با دیواره‏هایی با لوله‏های مماس یا نوع ممبرانی استفاده كرد. این نوع بویلردر فشارزیر
5
بار نمی‏تواند كار بكند و جهت استفاده به عنوان گرم كننده‏های آب گرم پیشنهاد نمی ‏گردد. همچنین نمی‏توان به عنوان گرم كننده سیالات حراراتی از آنها استفاده كرد.
انواع كوچك این نوع بویلردر مقایسه با نوع آكواتیوب شركت اسوه، گران‏تر می‏باشند.


  

ظرفیت : از10000 پوند برساعت یا4.5تن برساعت تا 200000 پوندبرساعت یا 91تن برساعت
مدلهای به صورت درام در سمت راست یا درام در سمت چپ نیز قابل ساخت میباشد.

فشار : psi250 یا17بار تا psi 750 یا 50بار
سوپر هیتر : در صورت نیاز قابل نصب میباشد.
سوخت : سوخت مایع یا گاز یا هردوی آنها
استاندارد ساخت : ASAME SEC1

- براساس نوع انتخاب، ممبران های باآب خنک شونده دردیواره عقب بویلر نصب میگردد.
- براساس نوع انتخاب، ممبران های باآب خنک شونده دردیواره جلوواطراف مشعل نصب میگردد.
- خلوص بخار تا
1ppm میباشد.
 

دیگهای بخار واترتیوب نوع D :

Click on images to pop up larger photo Click on images to pop up larger photo

اطلاعات ابعادی دیگهای بخار واترتیوب نوع D :
 

Side Elevation Front View


Boiler
model number
Capacity
tons/hr
-A-
Length
mm
-B-
Width
mm
-C-
Height
mm
-D-
Base width
mm
-E- -F-
Gas outlet mm
Width Length
Weights
(In kg)
Dry Flooded
Fx-10 4.5 3225 3300 3710 2440 305 1675 18000 23000
Fx-12.5 5.5 3500 3300 3710 2440 305 1675 19000 25000
Fx-15 7.0 3730 3300 3710 2440 305 1675 20500 26000
Fx-17.5 8.0 4060 3300 3710 2440 405 1675 22000 29000
Fx-20 9.0 4230 3300 3710 2440 405 1675 23000 30000
Fx-25 11.0 4850 3300 3710 2440 405 1675 26000 34000
Fx-30 13.5 5075 3400 4015 2515 610 2080 27000 35500
Fx-35 16.0 5690 3400 4015 2515 610 2080 30000 39500
Fx-40 18.0 6200 3400 4015 2515 710 2080 33000 43000
Fx-45 20.0 6600 3400 4015 2515 710 2080 34500 45000
Fx-50 22.5 6100 3685 4340 2640 810 2160 36000 50000
Fx-55 25.0 6400 3685 4340 2640 810 2160 37500 52000
Fx-60 27.0 6700 3685 4340 2640 810 2160 39500 54000
Fx-65 29.0 6910 3685 4340 2640 915 2160 41000 56000
Fx-70 32.0 7110 3685 4340 2640 915 2160 42000 58000
Fx-75 34.0 7315 3685 4340 2640 915 2160 43000 59500
Fx-80 36.5 7415 3760 4550 2690 1065 2440 50000 69000
Fx-90 41.0

طبقه بندی: تبرید و گرمایش، 
برچسب ها: بویلرهای واترتیوب نوع O و D،  
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 4 اسفند 1389 توسط محمد محمل زاده
تمامی حقوق این سایت محفوظ است
قالب وبلاگ