تبلیغات
وبسایت مهندسین مكانیك ایران - راه اندازی سیستم برودتی

وبسایت مهندسین مكانیك ایران
 
IRANIAN WEBSITE OF MECHANICAL ENGINEERS‏

راه اندازی سیستم برودتی را می توان به صورت زیر تفسیر كرد:

«پیشرفت مراحل نصب دستگاهها از مرحله ابتدایی تا مقطعی كه سیستم، كار مورد نیاز را انجام دهد.»

پیمانكاران بسیاری در این امر دخالت دارند: نصب كننده دستگاههای برودتی، برق كار، لوله كش، سازندگان ساختمان، نجار و .... به منظور همكاری نزدیك این پیمانكاران بسیار مهم است كلیه كارهایی كه باید انجام گیرد تحت نظر یك نفر –مهندس سیستمهای برودتی- انجام پذیرد. مراحل ایمنی در هر مرحله حتماً باید رعایت شود.
در زمان راه اندازی، مسائل زیر باید رعایت گردد:

1.با مراجعه به اطلاعات سازنده فقط از مُبرد تعیین شده استفاده كنید.

2.مُبرد جایگزین فقط در صورت تأیید سازنده دستگاهها استفاده شود.

3.مُبردی كه احتمال آلودگی در آن وجود داشته باشد استفاده نكنید.

- آلودگی

مراحل نصب سیستم از هرگونه آلودگی و حتی الامكان به دور از هوای مرطوب انجام گیرد. از ورود هرگونه جسم خارجی مانند برادة فلز، مواد جوشكاری، رسوبات كربنی- كه بعد از جوشكاری ایجاد می شود- به سیستم لوله كشی جلوگیری كنید.

در صورت پیشگیری نكردن، در اثر هوا و رطوبت خوردگی ایجاد خواهد شد و مشكلات دیگری كه در زیر آمده نیز بروز خواهد كرد:

1. اگر روغن استفاده شده آلوده باشد بر سطح لوله های مسی رسوب تشكیل می شود. این رسوب در یاتاقانها و سطوح صاف كه حرارت بالا دارند ایجاد می شود. وجود رطوبت در سیستم نیز می تواند علت این امر باشد.

2. اگر تخلیه هوا در سیستم به درستی انجام نگرفته باشد، یخ زدگی مشكل اساسی ایجاد می كند.

3. روغن همراه با گازهای تقطیرناپذیر در دماهای بالا تغییر شیمیایی پیدا می كند. تجزیه شیمیایی مُبرد و روغن در دماهای بالای برای مُبرد R22 و گروه R500 احتمال بیشتری دارد. در حضور مولكولهایی كه شامل هیدروژن هستند این تجزیه شیمیایی تولید اسید هیدروكلریك و هیدروفلوریك می كند كه برای كمپرسورهای بسته و نیمه بسته بسیار مضر است. به همین دلیل سیستم باید مدت زمان كافی تحت عمل تخلیه هوا قرار گیرد.

- تخلیه (Evacuation)

تخلیه كامل هوا، رطوبت و گازهای غیرقابل تقطیر از سیستمهایی كه از مُبردهای هالوژن استفاده می كنند شدیداً توصیه می شود. اگر این كار به درستی انجام نشود وجود هوا و یا گازهای غیر قابل تقطیر باعث بالا رفتن فشار تخلیه كمپرسور شده و سیستم در دمای بالایی كار می كند. وجود هوا بدین معنی است كه رطوبت نیز در سیستم وجود دارد. اگر مقدار رطوبت به قدری باشد كه باعث اشباع خشك كن/      شود، رطوبت باقی مانده در شیر انبساط یا لوله مویی منجمد شده و جریان مُبرد را مسدود می كند. اگر سیستم تحت آزمایش نشت مُبرد با فشار بالا قرار گیرد و بعد از آن تخلیه كامل صورت نگیرد نیتروژن (ازت) باقی مانده باعث بالا رفتن فشار كار خواهد شد. دو روش برای تخلیه سیستم: خلأ عمیق و روش رقیق سازی، وجود دارد.

2-1: روش خلأ عمیق

به منظور انجام تخلیه صحیح، یك پمپ خلأ (Vacuum pump) خوب مورد نیاز است. خلأ مناسب تحت شرایط عادی محیط باید تا 20 torr بدست آید. مدت زمان انجام خلأ عمیق بستگی به نوع سیستم دارد: هر چه سیستم بزرگتر باشد زمان بیشتری مورد نیاز است. مدت زمانی كه یك سیستم باید تحت عمل تخلیه قرار گیرد به عهده تعمیر كار است و بای طبق دستورالعمل شركت مربوط انجام گیرد. گاهی مشتری زمان خاصی را ملاك عمل قرار می دهد. واضح است كه پمپ خلأ بزرگتر، زمان كار را كمتر می كند. بعضی وقتها سیستم را به مدت بیست و چهار یا چهل و هشت ساعت تحت خلأ قرار می دهند تا اطمینان صددر صدر حاصل شود كه سیستم از هر گونه آلودگی مبراست.

مزین روش خلأ عمیق در این است كه:

الف) به جز مقدار كمی مُبرد كه در زمان آزمایش نشت مُبرد در سیستم وارد می شود، مُبرد دیگری تلف نخواهد شد.

ب) در سیستمهای بزرگ امكان بازیافت مُبرد وجود دارد (به قسمت بازیافت مُبرد رجوع شود).

2-2: روش رقیق سازی

روش رقیق سازی كه به اصطلاح «تخلیه سه گانه» نامیده می شود هنگامی توصیه می شود كه پمپ خلأ خوبی در اختیار نباشد. این روش معمولاً برای سیستمهای خیلی كوچك كه مقدار مُبرد كم است استفاده می شود.

1.مقدار كمی از مُبرد را به عنوان «ردیاب» در سیستم شارژ كنید. بگذارید تا سی دقیقه در سیستم باقی بماند. مُبرد استفاده شده باید با مُبرد اصلی یكی باشد.

2.مُبرد «ردیاب» را تا 5 torr تخلیه كنید.

3.این خلأ به وجود آمده را مجدداً با مقدار كمی گاز مُبرد از بین برده و سپس تا 5 torr تخلیه كنید.

4.این خلأ را نیز با مقدار كم گاز مُبرد از بین برده و سپس برای سومین و آخرین بار سیستم را تخلیه كنید.

تكرار مراحل ممكن است غیر ضروری باشد، اما بعد از یك یا دو بار تخلیه، ممكن است مقدار جزیی هوا یا گازهای غیر قابل تقطیر موجود در محلهای اتصال لوله كشی و كنترلها با شكستن خلأ توسط گاز مُبرد، پراكنده و یا توسط مُبرد رقیق شوند.

بعد از هر مرحله پمپ خلأ را خاموش كرده و بعد از چند دقیقه عدد خلأ را ثبت كنید. سیستم را مجدداً برای مدت سی دقیقه به همین صورت نگه داشته و سپس عدد خلأ را قرائت كنید. اگر فشار سیستم افزایش یابد بدین معنی است كه هنوز مقداری رطوبت در سیستم وجود دارد. نباید در هیچ شرایطی كمپرسور سیستم را به عنوان پمپ خلأ استفاده كرد. توجه شود كه.

می توان در زمان تخلیه فنهای اواپراتور را روشن كرد و سیستم دیفراست حرارتی را نیز فعال كرد تا دمای اواپراتور بالا رود. توجه شود كه هیترها را نباید برای مدت طولانی روشن نگاهداشت تا اواپراتور صدمه نبیند. دقت كنید كه هیچ قسمتی از سیستم از مدار تخلیه جدا نباشد.

وقتی كه پمپ كار می كند، شیر آن باید باز باشد و شیر تعمیراتی روی كمپرسور در موقعیت نشیمنگاه میانی قرار گیرد، شیر قطع مایع در مخزن ذخیره باز و شیر سیلندر مُبرد بسته باشد. هر دو شیر روی شیر چند راهه باید باز باشد. وقتی كه خلأ ایجاد شده توسط گاز مُبرد شكسته می شود مطمئن شوید كه شیر پمپ بسته باشد.

قبل از روشن كردن كمپرسور به مراحل زیر توجه كنید:

1.مطمئن شوید كه برق تغذیه كمپرسور با آنچه كه بر روی پلاك كمپرسور یا موتور نوشته شده مطابقت كند.

2.ولتاژ برق را در ترمینال موتور چك كنید.

3.ظرفیت فیوزها را چك كنید.

4.كاركرد كنترلهای ایمنی را چك كنید.

5.اگر كمپرسور از نوع باز است، در صورت امكان با دست چرخانده تا گردش آزاد آن را مطمئن شوید.

در این مقطع توصیه می شود كه یك دفتر ثبت آماده و تمام اطلاعات برقی، دما، فشار و تنظیم كنترلها را ثبت كنید تا اگر در زمان راه اندازی، سیستم به هر دلیلی قطع شود مرجعی وجود داشته باشد.

طبقه بندی: تبرید و گرمایش، 
برچسب ها: راه اندازی سیستم برودتی،  
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 4 اسفند 1389 توسط محمد محمل زاده
تمامی حقوق این سایت محفوظ است
قالب وبلاگ